Nasza specjalność :: Rozwiń Skrzydła

 • Jest to promocyjno -informacyjny projekt skierowany do branży dziecięcej, w ramach którego wydajemy magazyn, informatory, dodatki tematyczne  oraz  prowadzimy portal dla szczecińskich rodziców.

  Szczegółowy opis

  Zaczęło się od zajęć…

  Często spotykaliśmy się z rodzicami, którzy mówili nam, że nigdzie nie można znaleźć informacji o ciekawych atrakcjach, zajęciach czy imprezach dla dzieci. Wydając pierwszy w historii Szczecina informator „Rozwiń Skrzydła”, chcieliśmy położyć kres tym stwierdzeniom.

  W kwietniu 2009 roku wydaliśmy pierwszy pilotażowy informator o atrakcjach dla dzieci ze Szczecina i okolicy. Było to wydanie 36 stronicowe. Nakład 10 tyś sztuk rozszedł się błyskawicznie w przedszkolach i szkołach. Mieliśmy wiele pozytywnych komentarzy i ciepłych słów ze strony rodziców, nauczycieli i innych osób zainteresowanych tematyką dzieci.

  Po sukcesie z pierwszym wydaniem we wrześniu postanowiliśmy wydać drugi numer informatora w Szczecinie oraz nowe wydania w Koszalinie i Gorzowie Wielkopolskim.

  Uruchomiliśmy także portal dla rodziców www.rozwinskrzydla.info .

  Wiosną 2010 roku informator został przekształcony w magazyn, wydawany kwartalnie i kolportowany bezpośrednio do publicznych i niepublicznych placówek edukacyjnych (przedszkola i szkoły podstawowe) oraz miejsc przyjaznych dzieciom.

Inne projekty